Center for Union Facts logo

Union Facts

California State Pipe Trades Council

Political Action Committee

Donations by Party

Donations by Politician

PoliticianPartyTotal Contributed
Barbara Boxer (D)D$15,000
Bob Filner (D)D$14,250
Mike Thompson (D)D$11,000
Adam Schiff (D)D$9,000
Lois Capps (D)D$7,500
Joe Baca (D)D$7,500
Brad Sherman (D)D$6,500
Grace Napolitano (D)D$6,000
Judy Chu (D)D$5,000
Linda Sanchez (D)D$5,000
Gerrie Schipske (D)D$5,000
George Miller (D)D$5,000
Susan A. Davis (D)D$4,500
Sam Farr (D)D$4,000
Dan Hamburg (D)D$3,500
Bill Hedrick (D)D$2,500
Elaine Shaw (D)D$2,500
Richard A. Gephardt (D)D$2,000
Dianne Feinstein (D)D$2,000
James L. Oberstar (D)D$2,000
Hilda L. Solis (D)D$2,000
Walter Holden Capps (D)D$2,000
Dennis Cardoza (D)D$2,000
Gary A Condit (D)D$2,000
Richard H Lehman (D)D$2,000
Richard A Gephardt (D)D$2,000
Loretta Sanchez (D)D$2,000
Randy A Perry (D)D$1,539
Barry Gordon (D)D$1,500
Julian C Dixon (D)D$1,500
Mike Lumpkin (D)D$1,500
Michael W Case (D)D$1,500
Diane E. Watson (D)D$1,500
Tom Daschle (D)D$1,000
Willard H R Murray (D)D$1,000
Howard L. Berman (D)D$1,000
Wayne Allard (R)R$1,000
Tom Harkin (D)D$1,000
George E Brown Jr (D)D$1,000
Steve Clute (D)D$1,000
Patty Murray (D)D$1,000
Henry A. Waxman (D)D$1,000
Juanita Millender-McDonald (D)D$1,000
Doug Kahn (D)D$1,000
Janice Hahn (D)D$500
Matthew G Martinez (D)D$500
Lynn Woolsey (D)D$500
Barbara Alby (R)R$500
Mary Jacobs (D)D$500
Gary Miller (R)R$500
Jane Harman (D)D$500
Barbara Lee (D)D$500
Cal Dooley (D)D$460
Michela Alioto (D)D$0
Victor Fazio (D)D$0