Center for Union Facts logo

Union Facts

Boilermakers Union Local 85

Political Action Committee

Donations by Party

Donations by Politician

PoliticianPartyTotal Contributed
Marcy Kaptur (D)D$63,500
Maryellen O'Shaughnessy (D)D$9,000
Jim Berryman (D)D$7,500
Robin Weirauch (D)D$6,000
Benjamin Zaghary Konop (D)D$5,000
Roxanne Qualls (D)D$3,000
Ted Strickland (D)D$3,000
Barack Obama (D)D$2,208
Dennis Moore (D)D$2,000
Eric D Fingerhut (D)D$2,000
Nancy Keenan (D)D$2,000
Scotty Baesler (D)D$2,000
Roy C Afferblach (D)D$2,000
David Wu (D)D$2,000
Eleanor Jordan (D)D$2,000
Jon Paul Jennings (D)D$1,000
Steve Danner (D)D$1,000
Joseph Edward Driscoll (D)D$1,000
Paul E Perry (D)D$1,000
Rush Holt (D)D$1,000
Lois Murphy (D)D$1,000
Patsy Keever (D)D$1,000
Terry E Van Horne (D)D$1,000
Matt Connealy (D)D$1,000
Marc D Guthrie (D)D$1,000
Brian M. Higgins (D)D$1,000
Edward J O'Brien (D)D$1,000
John Glenn (D)D$500
F Michael Kelleher Jr (D)D$0
Teresa Ann Daly (D)D$0